Miss Algots av Jan-Erik Larsson

Samma år som Borås firar 400 år ges för första gången på långe en roman ut som helt och hållet utspelar sig i staden. Den heter ”Miss Algots” och är skriven av Boårsättlingen Jan-Erik Larsson. Det är en historisk roman om höga ambitioner, drömmar om framgång och längtan efter frihet och kärlek.