Skip to content

Om oss på

Ormstunga

Version 2

Vår utgångspunkt är att det i bokflödet bara finns två viktiga aktörer: de som skriver böcker och de som läser dem. Alla led däremellan bör minimeras så mycket som möjligt. Ormstungas vision är att skapa nära band mellan författare och läsare och vår målsättning är att i varje givet ögonblick tillhandahålla en relevant och unik läsupplevelse till våra besökare oavsett om det gäller våra egna böcker eller andras.

Vårt namn är inspirerat av den mest kända av de isländska sagorna – Gunnlaug Ormstungas saga. Sagan berättar historien om två isländska skalder – Gunnlaug Ormstunga och Hrafn Önundarson – och om deras dödliga kamp och kärlek för Helga den fagra. Drömmen Helgas far har om om två örnar som slåss om en svan, som anspelar på triangeldramat i sagan, sägs visa att ingen människa kan undvika det utstakade ödet. 

Men att sagan verkligen slutar som den gör tycks mer ha med slump och nycker att göra. Berättelsen befinner sig i spänningsfältet mellan vad som kan tyckas ödesbestämt och vad som endast beror på tillfälligheter.

Sådan är också vår tid. Krävs det inte bara små, små tillfälligheter inom digitaliseringen för att bokbranschen ska ändras fundamentalt? Väntar vi inte på entreprenörerna som med sina nycker och infall kan ändra spelplanen helt? Vad är öde och vad handlar om bristande upptäckarglädje och innovation?

_DSC3056

Jag som grundat Ormstunga heter Jakob Sverker, är författare och konsult inom e-handel. Under åren har jag lärt mig mycket om hur man presenterar litterära verk för en publik. Samtidigt har jag jobbat med nydanande och avancerade IT-lösningar i snart trettio år. Det finns en längtan att knyta samman kulturens förmåga till reflektion och livsbejakande med IT-världens innovativa och rationella professionalism.

Version 2

Vårt namn är inspirerat av den mest kända av de isländska sagorna – Gunnlaug Ormstungas saga. Sagan berättar historien om två isländska skalder – Gunnlaug Ormstunga och Hrafn Önundarson – och om deras dödliga kamp och kärlek för Helga den fagra. Drömmen Helgas far har om om två örnar som slåss om en svan, som anspelar på triangeldramat i sagan, sägs visa att ingen människa kan undvika det utstakade ödet. 

Men att sagan verkligen slutar som den gör tycks mer ha med slump och nycker att göra. Berättelsen befinner sig i spänningsfältet mellan vad som kan tyckas ödesbestämt och vad som endast beror på tillfälligheter.

Sådan är också vår tid. Krävs det inte bara små, små tillfälligheter inom digitaliseringen för att bokbranschen ska ändras fundamentalt? Väntar vi inte på entreprenörerna som med sina nycker och infall kan ändra spelplanen helt? Vad är öde och vad handlar om bristande upptäckarglädje och innovation?