Skip to content

Vår utgångspunkt

är att det i bokflödet bara finns två viktiga aktörer: de som skriver böcker och de som läser dem. Alla led däremellan bör minimeras så mycket som möjligt. Ormstungas målsättning är att i varje givet ögonblick tillhandahålla en relevant och unik läsupplevelse till våra besökare oavsett om det gäller våra egna böcker eller andras.

Varför läsa skönlitteratur?

Billigast hos oss

Köp böcker direkt från oss till mer än 20% lägre priser än i bokhandeln.

Nytt på förlaget